Meny

Förklaringen

250,00 kr

Förklaringen av Lars Adelskogh; en elementär introduktion till hylozoiken och allmänna esoteriken skriven för bruk i studiecirklar.

I lager

Artikelnr: 100001 Kategorier: , ,

De flesta människor behöver ingen förklaring på varför de lever, vad de har här att göra. De är antingen lyckliga med sin tillvaro eller olyckliga, och i intetdera fallet kan en bok som denna göra dem lyckligare. Det är inte heller för dem denna bok är skriven.

Men det finns en annan grupp människor, inte så stor men ändå växande, som har blivit varse sitt behov av en förklaring. De flesta av dem har prövat det ena och det andra utan att bli nöjda: religion, filosofi, vetenskap, ockultism. De har en instinkt, som säger dem, att så, som auktoriteterna påstår att det är, kan det inte vara; att det måste finnas något mer, något större, något ofantligt viktigare än det som auktoriteterna kallar “vår verklighet”.

Denna grupp kan man kalla för de självständiga sökarna. Självständiga, därför att de vill bestämma själva vad de skall godtaga. Sökare, därför att de inte funnit något, som håller för deras medfödda kritiska sinne, och alltså söker vidare. Det är för de självständiga sökarna denna bok är skriven.

Kanhända de under läsningen av boken får förnimmelsen av att äntligen ha hamnat på rätt spår. Ingenting skulle glädja författaren mer än att hans bok gjort sökare till finnare. Visserligen tror han inte, att en bok kan ersätta den egna erfarenheten av världen. Men vad han däremot vill, är att hans bok blir en ingång, en första vägledare in i en oanad värld. Denna värld är esoterikens verklighet.

Den esoteriska kunskapen om livet är äldre än människan. Likväl står den, evigt ung, till tjänst för varje ny generation av sökare, till deras tjänst, som aldrig slutat fråga och som aldrig mistat känslan av under.

I vår tid blir allt fler människor intresserade av esoteriken, och det finns en rik litteratur att tillgå på flera språk. En svensk esoteriker, Henry T. Laurency, har mer än någon annan verkat för att göra denna livskunskap tillgänglig för vår tids människor. Därvid har han utgått från Pytagoras’ kunskapssystem, hylozoiken.

Sedan år 1979 arbetar en förlagsstiftelse med att ge ut och sprida Laurencys skrifter. Det hittills utgivna materialet omfattar mer än 4000 trycksidor. En introduktion för nybörjarna och en sammanfattning för de redan orienterade kan behövas. Därför denna bok.

Boken är organiserad i tolv avdelningar, var och en med ett antal kapitel. Avdelningarna hänger parvis samman. Ett och Två ger inledning och översikt av Pytagoras’ kunskapssystem i moderna begrepp. Tre och Fyra ger en ganska teknisk redogörelse för tillvarons grundfaktorer: materia, rörelse och medvetenhet. Fem och Sex handlar om den levande naturen och människans plats däri. Sju och Åtta behandlar de livslagar, som är viktigast för oss människor att veta om. Nio och Tio redogör för människans närmaste möjligheter till självutveckling. Elva och Tolv vidgar perspektiven på vår tillvaro, vårt förflutna och vår framtid.

Stoffet har ordnats mer enligt pedagogisk än systematisk metod. I slutet finns en vägledning för ytterligare litteraturstudium.
Skövde, den 28 april 1991 och wesak år 42 i Aquariusepoken
Lars Adelskogh

Additional Information

Weight 0,541 kg
Dimensions 23 × 14,2 × 1,8 cm
Författare

Lars Adelskogh

Förlag

Dodekaeder Förlag

Språk

Svenska

Format

Inbunden

Antal sidor

238

ISBN

978-91-986441-1-1

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information