Meny

Syftet med nätplatsen

“Det finns många som redan vid första kontakten med esoteriken finner den omedelbart självklar. Det är nämligen så, som Platon hävdade, att kunskapen är återerinring. Allt vi kan omedelbart uppfatta, begripa, förstå, har vi i föregående inkarnationer tillgodogjort oss.“

Välkommen till nätplatsen veidos.org! Nätplatsen ägs och drivs av den ideella föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling. Föreningen har till ändamål att i Sverige och internationellt sprida och främja spridning av kunskapen om verkligheten, den esoteriska världs- och livsåskådningen, särskilt Pytagoras’ kunskapslära, hylozoiken, så som den har framställts av Henry T. Laurency och Lars Adelskogh.

I enlighet med föreningens ändamål är syftet med denna nätplats att sprida den esoteriska världs- och livsåskådningen, framförallt hylozoiken. Vår ambition är att genom nätplatsens struktur och innehåll underlätta för läsaren, att få en första orientering i denna omfattande kunskapskälla inför fortsatta studier av Henry T. Laurencys (www.laurency.com) och Lars Adelskoghs (www.hylozoik.se) böcker.

Vi rekommenderar den i hylozoik obevandrade läsaren att först studera texterna i avdelningen Introduktion, innan man fortsätter att utforska annat material på nätplatsen. En grundläggande orientering i ämnet, liksom att sätta hylozoiken i sitt rätta sammanhang, är en god förberedelse inför fördjupande studier av texterna i avdelningarna Den esoteriska världsåskådningen och Esoterisk livsåskådning.

I avdelningen Goda tänkare finns presentationer av kunskapsförmedlare och humanister, vilka föreningen särskilt vill lyfta fram för deras stora insatser för mänskligheten. Flera av dessa filosofer och stora humanister var egentligen lärare i livskunskap, levnadskonst och livsvisdom. Deras framställningar utgår från den pytagoreiska skolan, och de har en nära anknytning till den senaste presentationen av esoteriska livsåskådningen.

I Biblioteket har vi samlat värdefulla, ovärderliga böcker som är avsedda att leda mänskligheten till goda mänskliga relationer, till att leva ett förnuftigt, ändamålsenligt liv i det fysiska, emotionala och mentala. Bibliotekssamlingen fylls ständig på med nytt material och kommer så småningom även att innehålla samlingar med videor, citat och axiom samt annat inspirerande för den, som anträtt den esoteriska vägen.

Föreningen digitaliserar viss värdefull litteratur och ger även ut nytryck av utvalda verk genom eget förlag, Dodekaeder Förlag.

Veidos” är ett gammalgrekiskt ord, det ord som Platon använder i sina skrifter som beteckning på de goda, sanna och sköna urbilder, som är de oförgängliga elementen i all verklig kunskap. Läs mer här.

Föreningens symbol är dodekaedern, en av de fem platonska kropparna. Dodekaedern har tolv sidor som alla representerar en essential egenskap som människan skall fullkomna, innan hon kan gå vidare i evolutionen.

Nätplatsens framsida pryds av målningen Skolan i Aten av Rafaello Sanzio (1483–1520). På denna nätplats finns förklaringar (på engelska) avseende flera av de i målningen förekommande personerna.

Om Du vill få information om nyheter på nätplatsen, nyutgivna böcker från Dodekaeder Förlag och annan information från föreningen, kan Du anmäla Dig till vårt nyhetsbrev.

Allt arbete i föreningen sker ideellt. Om Du vill stödja vår verksamhet kan Du sätta in ett valfritt belopp på föreningens bankgironummer 5588-5776. Skriv gärna ”Gåva” på inbetalningen. Alla gåvor går oavkortad till att förverkliga Föreningens ändamål.

Avslutningsvis önskar vi alla besökare av denna nätplats, inspirerande och givande studier i en harmonisk anda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information