Meny

Föreningens Dodekaeder Förlag har nyligen gett ut Greve de Saint Germain – Det adertonde århundradets stora gåta av G. Halfdan Liander.

Om Du vill få information om nyheter på nätplatsen, nyutgivna böcker från Dodekaeder Förlag och annan information från föreningen, kan Du prenumera på vårt nyhetsbrev.

“I kunskapsteoretiskt hänseende är allting först och främst vad det synes vara, nämligen fysisk materiell verklighet, men därjämte något helt annat och ofantligt mycket mera.”
– Henry T. Laurency

“Säg aldrig detta är fel! Du måste studera för att veta, du måste veta för att förstå, och du måste förstå för att kunna bedöma.” – Narada

Intervju med Lars Adelskogh – Del 4
Intervju med Lars Adelskogh – Del 4
0:00:00 Inledning
0:00:39 Kort introduktion
0:01:25 Hur kan människan själv
påverka sin medvetenhets-
utveckling?
0:55:06 Hur vet man om
hylozoiken är något för en själv?
1:21:22 Avslutning
Intervju med Lars Adelskogh – Del 3
Intervju med Lars Adelskogh – Del 3
0:00:00 Inledning
0:00:38 Kort introduktion
0:01:18 Vad är meningen med
livet enligt hylozoiken?
1:15:19 Avslutning
Intervju med Lars Adelskogh – Del 2
0:00:00 Inledning
0:00:38 Kort introduktion
0:00:57 Vad är skillnaden mellan
världs- och livsåskådning?
0:49:32 Finns det några bevis
för hylozoiken?
1:05:31 Ingår idén om
reinkarnation i hylozoiken?
1:24:16 Avslutning
Intervju med Lars Adelskogh – Del 1
Intervju del1
0:00:00 Inledning
0:00:38 Presentation av
föreningen och förlaget
0:01:41 Vad är kunskap om
verkligheten? Esoterik?
0:27:12 Vad är skillnaden
mellan esoterik och hylozoik?
1:13:57 Avslutning

Goda tänkare: Pytagoras

Pytagoras (c:a 700 år fvt) grundade en koloni (kallad Krotona) utanför Taormina på Sicilien. Han ville med sin hylozoik lägga grunden till framtidens vetenskap. Esoteriska skolor hade funnits i tusentals år när Pytagoras framträdde. Det nya med hans skola var det systematiska och överskådliga sättet att framställa den urgamla kunskap, som alla äldre och yngre skolor hade gemensam. Han förstod grekernas sinne för konkret kunskap, vetenskaplig metod och exakthet. Hur långt före sin tid han var framgår av att det är först nu som man börjar kunna begripa hans system mer allmänt. Detta tack vare att den vetenskapliga forskningen nått så långt, att den nu börjar möta vissa av hylozoikens grundprinciper. Ty medan vetenskapen befattar sig med den fysiska verkligheten enbart, beskriver hylozoiken främst den överfysiska verkligheten.

Läs citat av Pytagoras

Senaste boken från Dodekaeder Förlag

Greve de Saint Germain – Det adertonde århundradets stora gåta av G. Halfdan Liander

Greve de Saint Germain – Det adertonde århundradets stora gåta

Till Dodekaeder Förlag

VAD PYTAGORAS LÄRDE OM LIVETS MENING

AV LARS ADELSKOGH - DEL ETT AV TRE

Vi behöver en ny världs- och livsåskådning

“Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i tillvaron? Om det finns, varför ter sig livet ändå grymt och meningslöst?”

Alla tänkande människor måste ställa sig sådana frågor många gånger i livet. En del godtar de traditionella kristna svaren. Andra anser kristendomen ohållbar: “Vetenskapens forskningsresultat har på viktiga punkter vederlagt kristendomens världsbild, till exempel skapelseberättelsen.”

Vi rekommenderar nya läsare att börja med denna artikelserie

LIVSKUNSKAPEN – FRÅN HEMLIG TILL OFFENTLIG

Inledning

”När tillräckligt många ursprungligen esoteriska ideer godtagits allmänt, skall allt fler människor börja intressera sig för deras källa och bekanta sig med esoteriken. Detta har varit möjligt redan i över hundra år, ty år 1875 började offentliggörandet av den dittills hemlighållna kunskapen.”

Historikerna, liksom numera även filosoferna (okunniga om det förflutna), utgår från att kunskapen om verkligheten är ett naturforskningens resultat och att man i förhistorisk tid saknat denna kunskap. Och visst har de rätt i att mänskligheten varit djupt okunnig om verkligheten, även den fysiska verkligheten, varit offer för sina okunniga ledares vidskepligheter. Man förstår, att de utan undersökning förkastar allt gammalt såsom värdelöst skrock.

Läs vidare...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information