Meny

”Det vore även högst värdefullt, ifall esoteriker ville berätta om sina erfarenheter, hur de kommit i kontakt med kunskapen och vad den betytt för deras syn på verkligheten och livet. Så okunniga som de flesta äro om livet och behöva bli befriade från härskande vanföreställningar, skulle man önska att alla som kunde vittna i saken också gjorde det. Iakttagelser om uppfostran, skolgång, kamratliv, umgänge etc. och vad det haft för inverkan i olika avseenden kunna vara mycket värdefulla i pedagogiskt och psykologiskt avseende. Det finns så mycket som behövde rättas till och som icke fått sin rätta belysning.” – Henry T. Laurency

Föreningens Dodekaeder Förlag har nyligen gett ut Vägen och dess vandrare av Lars Adelskogh.

Föreningens Dodekaeder Förlag har nyligen gett ut Förklaringen av Lars Adelskogh.

“Säg aldrig detta är fel! Du måste studera för att veta, du måste veta för att förstå, och du måste förstå för att kunna bedöma.” – Narada

“I kunskapsteoretiskt hänseende är allting först och främst vad det synes vara, nämligen fysisk materiell verklighet, men därjämte något helt annat och ofantligt mycket mera.” – Henry T. Laurency

Om Du vill få information om nyheter på nätplatsen, nyutgivna böcker från Dodekaeder Förlag och annan information från föreningen, kan Du prenumera på vårt nyhetsbrev.

Goda tänkare: Pytagoras

Pytagoras (c:a 700 år fvt) grundade en koloni (kallad Krotona) utanför Taormina på Sicilien. Han ville med sin hylozoik lägga grunden till framtidens vetenskap. Esoteriska skolor hade funnits i tusentals år när Pytagoras framträdde. Det nya med hans skola var det systematiska och överskådliga sättet att framställa den urgamla kunskap, som alla äldre och yngre skolor hade gemensam. Han förstod grekernas sinne för konkret kunskap, vetenskaplig metod och exakthet. Hur långt före sin tid han var framgår av att det är först nu som man börjar kunna begripa hans system mer allmänt. Detta tack vare att den vetenskapliga forskningen nått så långt, att den nu börjar möta vissa av hylozoikens grundprinciper. Ty medan vetenskapen befattar sig med den fysiska verkligheten enbart, beskriver hylozoiken främst den överfysiska verkligheten.

Läs citat av Pytagoras

Senaste böckerna från Dodekaeder Förlag

'Förklaringen' och 'Vägen och dess vandrare' av Lars Adelskogh

                          Förklaringen      Vägen och dess vandrare

Till Dodekaeder Förlag

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information