Meny

Allmänna villkor för
Dodekaeder Förlags bokhandel

senast uppdaterade den 27 juni 2021

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av böcker av Dodekaeder Förlag (förlagsverksamheten inom föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling, 802526-5847), Aschebergsgatan 5, 411 27 Göteborg, info@veidos.org.

Allmänt
Dodekaeder Förlag säljer böcker via nätplatsen www.veidos.org. Genom att slutföra en beställning på www.veidos.org accepterar kunden dessa allmänna villkor. Dodekaeder Förlag reserverar sig för eventuella fel i artikelinformationen och i övrigt på nätplatsen.

Priser och avgifter
Gällande bokpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på nätplatsen. Dodekaeder Förlag förbehåller sig rätten att ändra bokpriserna utan föregående avisering. Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Aktuella avgifter framgår av nätplatsen.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige
Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Dodekaeder Förlags kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning
Beställning av böcker kan endast göras på nätplatsen www.veidos.org. Bindande avtal uppkommer först när Dodekaeder Förlag bekräftat beställningen per e-post. Dodekaeder Förlag reserverar sig för slutförsäljning av beställda böcker.

En kund har rätt att avbeställa hela eller viss del av sin beställning per e-post till och innan Dodekaeder Förlag har expedierat boken/böckerna. Med expediering menas att kunden erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning.

Meddelanden från Dodekaeder Förlag sänds normalt till den e-postadress som kunden angivit vid beställningen.

Kontoregistrering och Konto
En kund som beställer via ett konto hos Dodekaeder Förlag får efter inloggning tillgång till tjänster som orderhistorik, favoriter, bevakningar m.m. Kontoregistrering förutsätter att kunden registrerar namn, personnummer, e-postadress och postadress. En kund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Kunden väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Vid registreringen godkänner kunden dessa allmänna villkor så som avtalsvillkor och lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling. Kunden ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på kontot. Kunden ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra bokbeställning för dennes räkning.

Snabbkassa
En kund kan även göra en beställning via snabbkassan men får då inte tillgång till tjänster som kräver inloggning. Kunden anger personnummer samt väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kunden godkänner dessa allmänna villkor så som avtalsvillkor och lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling. Kunden ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i snabbkassan.

Betalning
Dodekaeder Förlag erbjuder en betallösning i samarbete med Klarna. Mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning finns på Klarna.se eller i Klarna-appen. Genom att slutföra ett köp i kassan godkänner en kund både Dodekaeder Förlags allmänna villkor och Klarnas villkor samt Klarnas hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Klarna hanterar personuppgifter här.

Leverans
Leverans sker normalt med paket eller varukommer brev. Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på nätplatsen Dodekaeder Förlag underrätta kunden per e-post, som då har rätt att innan expediering har skett annullera sin beställning per e-post.

Dodekaeder Förlag ansvarar för varorna fram till leverans till kunden. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad vid bostadsdörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kunden ansvarar för varorna vid retur till Dodekaeder Förlag. Varan anses levererad till Dodekaeder Förlag då kundreturen är inkommen till förlaget.

Om kunden inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Dodekaeder Förlag möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet har Dodekaeder Förlag rätt att debitera kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt
Privatkunder har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar från det datum då varan mottogs (“ångerfrist”). En kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Dodekaeder Förlag detta inom ångerfristen via info@veidos.org varvid Konsumentverkets ångerblankett kan användas.

Kunden ska på egen bekostnad återsända varan till Dodekaeder Förlag utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då kunden meddelat Dodekaeder Förlag om beslutet att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om kunden skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Om en kund utnyttjar ångerrätten ska Dodekaeder Förlag utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Dodekaeder Förlag underrättades om kundens beslut att frånträda avtalet återbetala kundens kostnader för varan inkl. leveranskostnaden. Dodekaeder Förlag förbehåller sig dock rätten att göra återbetalningen tidigast då varan erhållits i retur från kunden eller kunden tillsänt Dodekaeder Förlag ett bevis på att varan återsänts.

Reklamation
Om Dodekaeder Förlag har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska kunden reklamera köpet till Dodekaeder Förlag via info@veidos.org. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen. Reklamationen ska innehålla information om ordernummer, fakturanummer och boktitel som kunden vill reklamera. Retur vid reklamation får ske först när reklamationen gjorts och returinstruktioner erhållits från Dodekaeder Förlag. Kunden har rätt att returnera felaktig bok på Dodekaeder Förlags bekostnad förutsatt att kunden följer Dodekaeder Förlags instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har kunden rätt att:

  • kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt,
  • behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag, eller
    häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återbetalas.

Dodekaeder Förlag följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se. Läs mer på mer på  http://www.konsumentverket.se.

Ansvar
Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor och konsumentlagstiftningen, har Dodekaeder Förlag inget ansvar för fel eller förseningar med anledning av köpet. Dodekaeder Förlag ansvarar varken för direkt eller indirekt skada. Dodekaeder Förlag ansvarar inte för innehållet på annan nätplats till vilken länkas från www.veidos.org.

Dodekaeder Förlag garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos nätplatsen. Dodekaeder Förlag ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant en kund erhållit genom nätplatsen eller för annans eventuella brottsliga användning av sådant. Dodekaeder Förlag ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom nätplatsen.

Dodekaeder Förlag ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda nätplatsen. Dodekaeder Förlags ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt belopp för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Dodekaeder Förlags uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kunden ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling
Dodekaeder Förlags personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskydds-förordningen (GDPR) och föreningen Kunskap för människans harmoniska utvecklings Integritetspolicy.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor lämnar kunden sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Ändring av villkoren
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare och kan ändras av Dodekaeder Förlag utan föregående meddelande. Efter att en kund har gjort sin beställning har Dodekaeder Förlag inte rätt att ändra sina villkor för den aktuella beställningen.

Tvist
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Dodekaeder Förlag. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Dodekaeder Förlag följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information