Meny

Köpvillkor för
Dodekaeder Förlags bokhandel

senast uppdaterade den 5 september 2022

Dessa köpvillkor gäller vid köp av varor från Dodekaeder Förlag (förlagsverksamheten inom Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling, 802526-5847), Aschebergsgatan 5, 411 27 Göteborg, info@veidos.org.

Allmänt
Dodekaeder Förlag säljer böcker, tidningar, cd-skivor m.m. via nätplatsen www.veidos.org. Genom att en kund slutför en beställning på www.veidos.org accepterar kunden dessa köpvillkor. Dodekaeder Förlag reserverar sig för eventuella fel i artikelinformationen och i övrigt på nätplatsen.

Priser och avgifter
Gällande pris är det, som vid beställningen framgår på nätplatsen. Dodekaeder Förlag förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående avisering.

Fraktavgifter
Aktuella fraktavgifter framgår vid beställningen.

Beställning
Beställning av varor kan endast göras via nätplatsen www.veidos.org. Bindande avtal uppkommer först när Dodekaeder Förlag bekräftat beställningen per e-post. Dodekaeder Förlag reserverar sig för slutförsäljning av beställda varor. En kund har rätt att avbeställa varor per e-post till Dodekaeder Förlag till dess, att den beställda varan har expedierats. Med expediering menas att kunden har erhållit e-postmeddelande om att ordern är skickad. Meddelanden från Dodekaeder Förlag sänds till den e-postadress, som kunden angivit vid beställningen.

Kundkonto
En kund kan registrera ett kundkonto hos Dodekaeder Förlag och kan då få tillgång till tjänster som orderhistorik, favoriter, bevakningar m.m. Kontoregistrering förutsätter att kunden registrerar namn, personnummer, e-postadress och postadress. samt registrerar användarnamn och lösenord. Vid registreringen godkänner kunden dessa köpvillkor så som avtalsvillkor och lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kunden ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på kundkontot. Kunden ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till någon annan.

Snabbkassa
En kund kan även göra en beställning via snabbkassan, men får då inte tillgång till de tjänster som förutsätter ett kundkonto. Kunden anger personnummer samt väljer och registrerar användarnamn och lösenord. Kunden godkänner dessa köpvillkor så som avtalsvillkor och villkoren i föreningens Integritetspolicy. Kunden ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i snabbkassan.

Betalning
Dodekaeder Förlag erbjuder betalning genom faktura. Fakturan bifogas försändelsen. Betalning ska erläggas till föreningens bankgironummer 5588-5776 senast trettio (30) dagar efter mottagandet av ordern. Ordernummer ska användas som betalnings-referens.

Leverans
Leverans sker normalt med paket eller varubrev. Dodekaeder Förlag ansvarar för varorna fram till leverans till kunden. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad vid bostadsdörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kunden ansvarar för varorna vid retur till Dodekaeder Förlag. Varan anses levererad till Dodekaeder Förlag då kundreturen är inkommen till förlaget.

Om kunden inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Dodekaeder Förlag möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader.

Ångerrätt
Privatkunder har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar från det datum då varan mottogs (“ångerfrist”). En kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Dodekaeder Förlag detta inom ångerfristen via info@veidos.org varvid Konsumentverkets ångerblankett kan användas.

Kunden ska på egen bekostnad återsända varan till Dodekaeder Förlag utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag, då kunden meddelat Dodekaeder Förlag om beslutet att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits, om kunden skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Om en kund utnyttjar ångerrätten ska Dodekaeder Förlag utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag, då Dodekaeder Förlag underrättades om kundens beslut att frånträda avtalet, återbetala kundens kostnader för varan inklusive leveranskostnaden. Dodekaeder Förlag förbehåller sig dock rätten, att göra återbetalningen tidigast då varan erhållits i retur från kunden i ursprungligt skick eller kunden tillsänt Dodekaeder Förlag ett bevis på att varan återsänts.

Reklamation
Om Dodekaeder Förlag har levererat en felaktig eller skadad vara eller om försändelsen försvunnit under transporten, ska kunden reklamera köpet till Dodekaeder Förlag via info@veidos.org. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen. Reklamationen ska innehålla information om ordernummer, fakturanummer och varan som kunden vill reklamera. Retur vid reklamation får ske först när reklamationen gjorts och returinstruktioner erhållits från Dodekaeder Förlag. Kunden har rätt att returnera felaktig vara på Dodekaeder Förlags bekostnad förutsatt att kunden följer Dodekaeder Förlags instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har kunden rätt att:

  • kostnadsfritt erhålla en ny, felfri vara,
  • behålla varan och få ett överenskommet prisavdrag, eller
  • häva köpet, varvid varan returneras och erlagd betalning återbetalas.

Ansvar
Utöver vad som framgår av dessa köpvillkor, konsumentlagstiftningen eller annan tvingande lag, har Dodekaeder Förlag inget ansvar för fel eller förseningar med anledning av köpet. Dodekaeder Förlag ansvarar inte för innehållet på annan nätplats till vilken länkas från www.veidos.org.

Kunden ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till kundkontots användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling
Dodekaeder Förlags personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och föreningens Integritetspolicy. Genom godtagandet av dessa köpvillkor accepterar kunden även villkoren i föreningens Integritetspolicy för den personuppgiftsbehandling, som sker med anledning av beställningen.

Ändring av villkoren
Dessa köpvillkor gäller tills vidare och kan ändras av Dodekaeder Förlag utan föregående meddelande. Sedan en kund har gjort en beställning har Dodekaeder Förlag emellertid inte rätt att ändra villkoren för den aktuella beställningen.

Tvist
För det fall det skulle uppstå en tvist som en kund och Dodekaeder Förlag inte kan lösa på egen hand, kan en konsument få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Dodekaeder Förlag följer (läs mer på mer på www.arn.se och www.konsumentverket.se. En tvist får alltid avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information