Meny

Välkommen till Biblioteket för livskunskap!

I det ständigt växande biblioteket har vi samlat äldre esoterisk litteratur av stort värde för sökare, studerande och forskare. Detta kunskapsarv omfattar exempelvis den teosofiska litteraturen med framställningar av H.P Blavatsky, C.W. Leadbeater, Alice Bailey m.fl. I biblioteket finns även de sammanställningar i hylozoiska ämnen som framtagits inom ramen för föreningens verksamhet.

Förutom böcker med originalomslag, bl.a. de av Henry T. Laurency och Lars Adelskogh, finns i biblioteket texter med föreningens egenutformade omslag. Böcker utgivna av Dodekaeder Förlag i nytryck har orange, vitt och blått i sitt omslag medan digitala (pdf, epub) faksimilutgåvor av äldre esoterisk litteratur har blått och vitt. Föreningens sammanställningar har orange och vitt i sitt omslag.

Notera att äldre esoterisk litteratur före 1950, innehåller en österländskt inspirerad och symbolisk terminologi för beskrivningar av verkligheten. Dessa äldre framställningar skiljer sig därför från den exakt formulerade terminologin i hylozoiken, som är den västerländska och senast publicerade framställningen. Vi rekommenderar därför den i hylozoik obevandrade läsaren att först studera texterna i avdelningen Introduktion, särskilt sammanställningen Esoterisk terminologi och symbolik.

Alla texter av Henry T. Laurency och Lars Adelskogh, jämte sammanställningar av dessa texter, utgör upphovsrättsligt skyddat material. De texter, som återges med tillstånd av Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency respektive Lars Adelskogh, hämtas från följande nätplatser: laurency.com och hylozoik.se.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information