Meny

Immaterialrättigheter

Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling äger rättigheterna till allt material på nätplatsen www.veidos.org, om inget annat uttryckligen anges eller framgår av omständigheterna. Materialet på nätplatsen är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Föreningens varumärke Dodekaeder skyddas enligt varumärkeslagen (2010:1877).

Du får använda och ladda ned allt material på nätplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk. Publicering, bearbetning, ljud- eller videoinspelning, kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på nätplatsen för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan föreningens, Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys (www.laurency.com), Lars Adelskoghs (www.hylozoik.se) eller andra berörda rättighetsinnehavares på förhand lämnade skriftliga tillstånd.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information