Meny

 

Vilka är vi?

Vi är en grupp individer som har ett stort intresse för den esoteriska kunskaps­traditionen. Esoteriken är den världs- och livsåskådning som förkunnades i forntidens hemliga kunskapsskolor. I vår tid har denna omfattande kunskap tillåtits för publi­cering. Vi inriktar oss på livsåskådningen och särskilt den livsvisdom och levnadskonst som på olika sätt givits och ges människorna under alla tider.

Vad vill vi med denna hemsida?

Vi vill belysa undervisningen i livskunskap och levnadskonst med nyare insikter. Vi letar fram pärlor i den gamla visdomslitteraturen genom att använda det kvalitativa synsättet. Vi tar fram det nästan bortglömda och förenar det med det nya.

Vi vill visa på överensstämmelsen i undervisningen om levnadskonsten i äldre tider och kulturer. Livsvisdomen är alltid den samma, undervisningen har alltid givits och ges under alla existerande kulturer. Vi letar fram värdefulla, ovärderliga böcker, texter, avsedda att leda mänskligheten till goda mänskliga relationer, till att leva ett förnuftigt, ändamålsenligt liv i det fysiska, emotionala och mentala.

Vi väljer, samlar, visar, hänvisar. Vi uppdagar, sammanställer, förenar ”det gamla” med den pytagoreiska undervisningen, den esoteriska världs- och livsåskådningen.

Vad betyder Veidos?

Veidos är ett gammalgrekiskt ord, det ord som Platon använder i sina skrifter som beteckning på de goda, sanna och sköna urbilder, som är de oförgängliga elementen i all verklig kunskap.

Kan vi hjälpa dig?

Olika former av gruppaktiviteter förekommer runt om i Sverige med inriktning på studier av kunskapen för människans harmoniska utveckling. Om du är intresserad av att komma i kontakt med andra likasinnade i ditt närområde kan du skriva lite om dig själv och ditt intresse för denna kunskap i kontaktformuläret så skall vår kontaktperson försöka hjälpa dig vidare.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information