Meny

Tolv essentiala egenskaper

1. Livstillit  Trygghet, säkerhet, tillförsikt, bekymmers­löshet, tro, hopp, förtroende, lagtillit, mod, insikt om att det inte finns något misslyckande: att allt är förutsett till det bästa. Tilltro till livets starka krafter i mig. Jag behöver inte förstå eller veta allt. Att äga livstillit är att vara fri från fruktan, oro, avund och misströstan.

2. Självtillit  Självbestämdhet, självkritik, frimodighet, segervisshet, självkontroll, balans. Att själv avgöra vad som är gott och rätt. Att våga vara sig själv. Att äga självtillit är att vara fri från diverse komplex som synd, skuld, skam, underläg­senhet, misströstan, auktoritetsslaveri, sjukt samvete och blyghet.

3. Lagtillit  Pliktkänsla, måttfullhet, gyllene medel­väg, ärlighet, hederlighet, uthållighet, ”nykterhet”. Att tänka rätt före. Att äga laglydnad är att vara fri från envishet, egenvilja, fanatism.

4. Rättrådighet  Sannhet, rättvisa, uppriktighet, ärlig­het, vederhäftighet, saklighet.

5. Opersonlighet  Oberördhet, oåtkomlighet, osårbarhet, ”likgiltighet” för vad som drabbar maskinen, enkelhet, självglömska, att inte kräva hänsyn, omedelbarhet, spontaneitet, oberoende av andras omdömen, harmlöshet, oförarglighet, att ”icke vara centrum i sin cirkel”, ”att vara naken är att vara oskyldig”, känsla av oskuld. Att äga opersonlighet är att vara fri från: självmärkvärdighet, självupptagenhet, inbilskhet, självbedräglighet, självhärlighet, skryt, fanatism, fåfänga, begär efter erkännande, självhävdelse.

6. Offervilja  Altruism, oegennytta, avsägelse av makt, ära, rikedom och frosseri. Frikostighet, generositet, storsinthet, tjänande, mod, arbetsamhet, dug­lighet, ordentlighet, sublimering. Frigörelse från det lägre med glädje. Att äga offervilja är att vara fri från högmod, girighet, ärelystnad, egennytta, egoism, begär, krav, fordringar, tvångskänsla, inre och yttre förbud, kvarhållande.

7. Trohet  Lojalitet, pålitlighet, ståndaktighet, oför­änder­lighet, tacksamhet, hängivenhet, ansvarskänsla, plikttrohet, hederlighet. Att äga trohet är att vara fri från svek, egenvilja.

8. Förtegenhet  Tankekontroll, uppmärksamhet, vak­sam­het, stillhet, ”låt din stridssång tystna”, insamling, ”icke-motstånd”, acceptera livet, tät­ning av läckor. Att äga förtegenhet är att vara fri från negativism, kritik, sladder, skvaller, opposition, vrede, missnöje, uttryck av negativa emotioner.

9. Livsglädje  Glädje, lycka, innerlighet, ”livet är under­bart”, ”utlopp”, frigörelse, lust är kraftkälla, oreserverat ge sig hän åt livet, optimism. Att äga livsglädje är att vara fri från bitterhet, sorg, lidande, undertryckande komplex, häm­ningar, glädjeförstörande moralism och idealism, missnöje, flabb och flin, självplågeri, pro­krastinering.

10. Målmedvetenhet  Vilja, energi, kraft, effektivitet, positivitet, fasthet, orubblighet, orygglighet, livsvilja, självförverkligande. Jag kan, jag vill, jag vågar, jag skall, mod, uthållighet. Att äga målmedvetenhet är att vara fri från flackande, taktlöshet, självupptagenhet, splittring, tvehågsenhet, tvekan.

11. Vishet  Kunskap, insikt, förståelse, sunt förnuft, om­dömesförmåga, levnadskonst, ödmjukhet. Att äga vishet är att vara fri från dogmatism, moralism, högmod, mekaniskhet.

12. Enhet  Attraktion, kärlek, godhet, beundran, tillgiven­het, deltagande, vänlighet, sympati, vördnad, dyrkan, takt, finkänslighet, hänsyn, tjänande, tålamod, tolerans, identifikation. Att äga enhet är att vara fri från hat, hämnd, illvilja, moralism, taktlöshet, förakt, svartsjuka, negativa tankar om andra.

Henry T. Laurency, Livskunskap Ett (8.16), www.laurency.com

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information