Meny

Eterhöljet

250,00 kr

Denna bok handlar om människans fysiska energikropp, eterhöljet. Andra namn på sak samma är eterkroppen, ljuskroppen och bioplasmakroppen. Trots att vetenskapen sedan mer än hundra år anser sig ha vederlagt “hypotesen om etern” lever föreställningen om att människan är mer än sin organism, att människan har flera kroppar, att den väsentliga människan är den osynliga människan.

I lager

Artikelnr: 100004 Kategorier: , , ,

Denna bok handlar om människans fysiska energikropp, eterhöljet. Andra namn på sak samma är eterkroppen, ljuskroppen och bioplasmakroppen. Trots att vetenskapen sedan mer än hundra år anser sig ha vederlagt "hypotesen om etern" lever föreställningen om att människan är mer än sin organism, att människan har flera kroppar, att den väsentliga människan är den osynliga människan.

Det finns flera olika slag av vittnesbörd om eterhöljet:
Den egna iakttagelsen och personliga upplevelsen. Många människor kan se sitt eget och andras eterhölje som en aura omgivande hela kroppen. Somliga ser mer, andra mindre. Vissa ser finstrukturer, virvlar, centra, utgående strömmar och andra bildningar.
Paranormala fenomen studeras allt intensivare med vetenskaplig metod. De sammanhänger ofta med förnimmelser av energifenomen i form av fält omkring eller utstrålningar från kroppen, vilka försökspersonerna - både "sändare" och "mottagare" - omvittnar. För detektering av dessa fält eller utstrålningar har flera metoder utarbetats, såsom användande av pendel och slagruta.
Förmoderna traditioner. Knappast ett enda natur- eller kulturfolk före den moderna tidens inbrott har saknat traditionen om att människan äger ett antal finare kroppar, höljen eller själar, varav en uttryckligen är närmast knuten till organismen.
Den esoteriska kunskapen, det vill säga den undervisning som meddelats i hemliga kunskapsskolor hos många olika folk, har en detaljerad förklaring om en hel rad finmateriella kroppar eller höljen hos människan. I själva verket kan de förmoderna traditionerna också förklaras som läckor från de esoteriska skolornas dolda undervisning.

Med denna bok göres en samlad framställning av några av de viktigaste delarna av den kunskap om eterhöljet som finns på skilda håll såväl i den äldre esoteriska kunskapstraditionen som i nyare forskning och erfarenhet.

Bokens grundtanke är att eterhöljet är människans väsentliga fysiska kropp, viktigare än organismen i egenskap av formbildande matris, energigivare och förnimmelsecentrum, att organismen för sin existens, sitt liv och sina fysiska funktioner är helt beroende av detta sitt energihölje. Detta är ingen ny idé utan en urgammal esoterisk tanke.

I tio avdelningar ges en allmän introduktion till ämnet, avhandlas eterhöljets åtta viktigaste centra för energiutbyte och förnimmelse, eterhöljet i människans liv från avlelsen till döden, eterhöljet vid hälsa och sjukdom, esoterisk läkekonst med utgångspunkt i eterhöljet, eterhöljets roll i människans medvetenhetsutveckling och eterhöljet i planetariska sammanhang, därtill den esoteriska världsåskådningen i allmänhet och den esoteriska energiläran i synnerhet.

Boken omfattar 352 sidor, är trådbunden och försedd med hårda, laminerade pärmar.

Additional Information

Weight 0,5 kg
Dimensions 21,5 × 15 × 2 cm
Författare

Lars Adelskogh

Förlag

Foinix förlag

Språk

Svenska

Format

Inbunden

Antal sidor

350

ISBN

91-971656-7-0

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information