Meny

Fjärde vägen

250,00 kr

En nutida klassiker och en ypperlig införing i fjärde vägens system för medvetenhetsutveckling och Gurdjieffs idékrets. Gurdjieffs grundtanke var att människan lever långt under sin rättmätiga nivå. Hon har i sitt ”normala” tillstånd så ringa medvetenhet att hon egentligen kan betraktas som sovande. I denna hennes sömn förefaller livet kaotiskt och meningslöst. Människans uppgift, ändamålet med hennes liv, är att nå ett högre medvetenhetstillstånd, att vakna.
Detta mål kan nås endast med kunskap och ansträngning. Traditionellt har tre vägar erbjudits dem som vill göra sitt yttersta för att utveckla medvetenheten: fakirens, munkens och yogins vägar. Fjärde vägen skiljer sig från de hävdvunna vägarna däri att den inte kräver någon yttre försakelse av världen. På fjärde vägen måste all förändring av människan ske i det inre.

I lager

Artikelnr: 140000 Kategorier: , , , ,

I vår tid får allt fler människor upp ögonen för att livets mening är medvetandets utveckling. Allt fler inser att människan har oerhörda inre potentialer. Dessa ligger emellertid till allra största delen outnyttjade, då det allmänt saknas kunskap dem och förståelse för deras betydelse.
Därmed inte sagt att en dylik kunskap och förståelse aldrig funnits. Tvärtom! De har alltid funnits men fram till nutiden odlats endast i hemliga kunskapsskolor i Öster- och Västerlandet. Psykologin för människans möjliga medvetenhetsutveckling har alltid varit en dold vetenskap, okänd även för akademiernas lärde.
I 1900-talets början Framträdde grek-armeniern G. I. Gurdjieff; först i Moskva och Sankt Petersburg, senare även i Konstantinopel, London och Paris. Gurdjieff hade i hemliga skolor undervisats i teorier och metoder för människans utveckling och ville sprida dessa i vidare kretsar. I många är drev han sedan en skola i Fontainebleau utanför Paris.
Utan Ouspenskys författargärning är risken stor att Gurdjieffs verk skulle ha förblivit okänt för mänskligheten. Det var nämligen Ouspensky, som med sina böcker The Fourth Way och In Search of the Miraculous banade vägen för en mer utbredd förståelse av Gurdjieffs unika insats och undervisning.
Gurdjieffs grundtanke var att människan lever långt under sin rättmätiga nivå. Hon har så ringa medvetenhet att hon egentligen kan betraktas som sövande. I detta tillstånd av sömn förefaller livet kaotiskt och meningslöst. Människans uppgift, ändamålet med hennes liv, är att nå ett högre medvetenhetstillstånd, att vakna. Detta mål kan nås endast med kunskap och ansträngning.
Traditionellt har tre vägar erbjudits dem som vill göra sitt yttersta för att utveckla medvetenheten: fakirens, munkens och yogins vägar. Fjärde vägen skiljer sig från de hävdvunna vägarna däri att den inte kräver någon yttre försakelse av världen. På fjärde vägen måste all förändring av människan ske i det inre.
Det är denna väg bokens titel åsyftar.
Fjärde vägen är det första större verk av Ouspensky som utgivits på svenska.

Additional Information

Weight 0,65 kg
Dimensions 22 × 15 × 2,8 cm
Författare

P.D. Ouspensky

Förlag

Foinix förlag

Språk

Svenska

ISBN

91-971656-6-2

Antal sidor

464

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information