Meny

Goda tänkare

På denna sida har vi sammanställt information om de goda tänkare som alla har lämnat värdefulla bidrag till kunskapen för människans harmoniska utveckling.

Pytagoras (ca 700 f Kr)

Pytagoras är den förste vetenskapsmannen i västerländsk mening, grundaren av exakta vetenskapen. Pytagoras var den förste som utformade ett mentalsystem, som motsvarade förstajagets möjlighet till riktig verklighetsuppfattning, och insåg grekernas särskilda förutsättningar för denna. Han blev grundaren av västerländska synen på tillvaron, utgående från materieaspekten såsom förutsättning för vetenskaplig forskning.

Pytagoras orden var en esoterisk kunskapsorden, vilket innebär, att vad som däri lärdes aldrig kom till utomståendes kännedom. Vad som sägs därom i gängse läroböcker i filosofiens historia är således felaktigt. En del icke-esoteriskt, som omtalas av Aristoteles på hans särskilda sätt att återge vad som passade honom, bör även det tagas med viss försiktighet. Det system, Pytagoras utformade för att tillhandahålla en behövlig arbetshypotes, när mänskligheten hamnat i skepsis och kaos, har i rättan tid fått bli exoteriskt.

Utanför staden Taormina på Sicilien grundade Pytagoras en liten koloni och uppförde där sina ordensbyggnader. Sedermera förstördes dessa totalt av den som vanligt lätt upphetsade pöbeln, och Pytagoras mördades. Om allt detta veta historikerna ingenting.

Konfucius (551–479 f Kr)

Platon (428–348 f Kr)

Mencius (ca 372-ca 289 f Kr)

Numa Pompilius (753 - 673 f Kr)

Seneca (4 f Kr -65 e Kr)

Marcus Aurelius (121-180)

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information