Meny

Vanliga frågor

 

1. ”Vad är meningen och målet med livet?”

Livets mening är medvetenhetsutveckling. Livets mål är alla odödliga monaders allmedvetenhet och allmakt i värld 1 av totalt 49 världar (värld 1 är den högsta, värld 49 den lägsta).

2. ”Vad är en människa, egentligen?”

Människan är en monad som i människoriket befinner sig i förstatriaden i ett kausalhölje. Av de 49 världarna i kosmos lever människan i de lägsta världarna: 47–49. Människan har tidigare levt som en mineralmonad i mineralriket, växtmonad i växtriket, djurmonad i djurriket innan hon blev en människomonad i fjärde naturriket; allt en och samma monads medvetenhetsutveckling genom de fyra första naturrikena av totalt tolv. I människoriket leds monaden, d.v.s. människan, av sin skyddsling Augoeides, ett 46-jag tillhörande devaevolutionen. Varje människa befinner sig på någon av de fem utvecklingsstadierna: barbar-, civilisations-, kultur-, humanitets- eller idealitetsstadiet. Livet mellan inkarnationerna i fysisk organism är framförallt en viloperiod. Människan inkarnerar tills dess att hon fullkomnat de tolv essentiala egenskaperna, varefter hon fortsätter sin medvetenhetsutveckling i femte naturriket i världarna 45–46. ”Vi är bara i början av livsupplevelsen.”

3. ”Hur kan människan leva ett mer harmoniskt liv?”

Allt mänskligt lidande är resultatet av tidigare och nuvarande misstag i förhållande till de sju livslagarna: frihetslagen, enhetslagen, utvecklingslagen, lagen för självförverkligande, ödeslagen, skördelagen och aktiveringslagen. Det vi sår, gott eller ont, får vi också skörda med samma effekt. Vi lider också genom att vi inte vill eller kan se den objektiva verkligheten som den är, istället lever vi i stor utsträckning med fiktioner och illusioner. Vi kan leva mer harmoniskt genom att förvärva objektiv självkännedom med stöd av praktiska fjärdevägenövningar och leva i enlighet med livslagarna liksom att sträva att förvärva mer av de tolv essentiala egenskaperna.

4. ”Hur vet jag om hylozoiken är rätt för mig?”

Hylozoiken är kunskapen om verkligheten given som ett mentalsystem. För att begripa och så småningom förstå hylozoiken behöver man studera den under en lång period. Om man inte tycker om att studera böcker, på sin höjd kanske läser några sidor här och där, kan man inte tillgodogöra sig det hylozoiska mentalsystemet. Viljan att studera hylozoiken, d.v.s. de böcker som Henry T. Laurency och Lars Adelskogh har skrivit, är således en grundförutsättning för envar som träder in på den hylozoiska vägen. Men hylozoiken är inte enbart teoretisk och än mindre ämnad att tillgodose enbart det egna behovet av att begripa, förstå mer av verkligheten. Hylozoiken måste bli omsatt i praktiken, i livet genom att vi lever som vi lär och framförallt att vi med tjänande inställning sprider den till andra som är mogna för den, så att även de kan få del av den kunskap som så mycket har hjälpt oss. Men först måste vi själva ha bemästrat hylozoiken tillräckligt mycket för att kunna rätt förmedla [länk: råd åt esoterikstuderande] kunskapen till andra. I det praktiska ligger också att ärligt och ihärdigt arbeta med oss själva så att vi kan förvärva självkännedom genom praktiska övningar enligt fjärde vägens system.

5. ”Vilken bok skall man börja läsa först?”

Den som första gången kommer i kontakt med hylozoiken rekommenderar vi att till en början studera [länk till råd åt esoterikstuderande], inte enbart läsa som vilken bok som helst, Förklaringen av Lars Adelskogh. I Förklaringen ges en lättfattlig introduktion till esoteriken i allmänhet och hylozoiken i synnerhet. Parallellt med Förklaringen kan man också studera Fjärde vägen av P.D. Ouspensky alternativt det sammanfattande kompendiet Fjärde vägen av Lars Adelskogh. Därefter kan man studera i angiven ordning Henry T. Laurencys Kunskapen om verkligheten, De vises sten, Människans väg och livskunskapsserien i fem delar.

6. ”Hur vet man att hylozoiken är sann?”

7. ”Hur vet man vad som är objektiv verklighet?”

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information