Meny

 

Pytagoras benämner människans innersta väsen för monaden, Monaden är en uratom som genomgår en utvecklingsprocess i 49 atomvärldar. Det finns således monader i mineralriket, växtriket, djurriket, människoriket osv. Alla atomer och molekyler i kosmos, och därmed alla former, består ytterst av uratomer. Alla dessa sammansättningar av monader formas, förändras, upplöses och återformas i otal växlingar. Eftersom monaden inte är sammansatt kan den – till skillnad från de sammansatta atomerna och molekylerna – inte upplösas i mindre beståndsdelar. Monaden är därför odödlig.

Monaden utgör minsta möjliga fasta punkt för individuell medvetenhet. Det är alltså monaden som är jaget, människans jagmedvetenhet.

Enligt Pytagoras är meningen med livet att vi skall utveckla vår medvetenhet. Detta är en långsam process som nödvändiggör att vi, monaderna, återkommer i ett stort antal inkarnationer som människor för att förverkliga den mänskliga potentialen. Det är därför som alla våra tankar, känslor och handlingar, även icke-handlingar, påverkar vårt nuvarande och kommande liv, det som i österländsk filosofi kallas för karma. Efter många inkarnationers samlade erfarenheter kommer vi så småningom att leva mera rätt, dvs. på ett sätt som främjar allas väl och allas medvetenhetsutveckling.

Eftersom monaden inte kan upplösas, är odödlig, föreligger en kontinuitet för den individuella medvetenheten mellan liven. På vårt nuvarande stadium kan emellertid människorna i allmänhet i en ny inkarnation inte minnas att de haft tidigare liv. Däremot kan människornas grad av utveckling skönjas i förmågan eller icke-förmågan att framvisa högre mänskliga egenskaper och förmågor.

Monadmedvetenheten kan vara potentiell, aktualiserad, passiv, aktiverad, självaktiv, latent, subjektiv och objektiv.

Pytagoras monadlära är utförligt beskriven i Henry T. Laurencys böcker, bl.a. i Kunskapen om verkligheten (Verklighetsproblemen, del ett).

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information