Meny

Vägen och dess vandrare (The Way and its Wanderers)

250,00 kr

”By the term ‘wanderer’ are meant all those who intentionally progress on the way to the fifth natural kingdom. They are all united by their knowledge of the way, their awareness of the goal, their work for selfrealization, their service to their fellow men, and their realization of the significance of the group and of the laws governing it. It is true that this knowledge and awareness, this work and service, and this realization are of very different quality in the individuals according to the distance they have travelled on the way. What they all need, however, is knowledge of what is required of them for their next stage, what hindrances they have to overcome within themselves. In the following, a material is presented to all those who know that they are such wanderers and want to move ahead – no matter the cost.”

From the book Vägen och dess vandrare (The Way and its Wanderers).

The book’s language is Swedish.

In stock

SKU: 100005 Categories: , , ,

Denna bok består av tjugo uppsatser i olika ämnen tillhörande den esoteriska kunskapen om verkligheten och livet. Tonvikten i frågornas behandling har därvid lagts på det praktiska, självförverkligandet såsom ett led i människans medvetenhetsutveckling och självförvandling.
Uppsatserna är ordnade i fyra serier om fem uppsatser i varje: ”Kunskap och vara”, ”Vägen och dess vandrare”, ”Vilja, visdom, verksamhet” och ”Själverinring, samvete, rätt inställning”.
Dessa uppsatser sammanställdes ursprungligen att användas som underlag för gruppstudier, som ordnades i Uppsala och Göteborg åren 2008–2011. De som deltog i dessa studiegrupper var sedan tidigare förtrogna med esoteriken i Henry T. Laurencys framställning. Att även i fortsättningen studera dessa uppsatser i grupp snarare än enskilt är att rekommendera.

Additional Information

Weight 0,634 kg
Dimensions 23 × 14,2 × 25 cm
Author

Lars Adelskogh

Publishing house

Dodekaeder Publishing House

Language

Swedish

Book format

Hardcover

Antal sidor
ISBN

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information