Meny

“Säg aldrig detta är fel! Du måste studera för att veta, du måste veta för att förstå, och du måste förstå för att kunna bedöma.” Narada

“Vad är meningen med livet?”

“I kunskapsteoretiskt hänseende är allting först och främst vad det synes vara, nämligen fysisk materiell verklighet, men därjämte något helt annat och ofantligt mycket mera.” Henry T Laurency

“Reinkarnerar vi igen?”

“Om människan inte önskar det eller om hon inte önskar det tillräckligt starkt och inte gör de nödvändiga ansträngningarna, kommer hon aldrig att utvecklas.” P. D. Ouspensky

“Finns det högre världar?”

“Vad vi kan göra under meditationen beror på, vad vi göra hela dagen. Om vi ha byggt upp fördomar i vårt dagliga liv, kan vi inte undgå dem under meditationen.C.W. Leadbeater

“Vad är en människa egentligen?”

“Ty vad annat gör du än att förbättra dig för var dag, att göra dig kvitt en del av dina villfarelser, att förstå att de fel som du tror beror på de yttre omständigheterna faktiskt är dina egna?” Seneca

“Finns det en sammanfattning av Pytagoras lära?”

“Människans väg är vägen från mörker till ljus, från okunnighet till kunskap, från dårskap till vishet, från det lägre till det högre. Det eviga livet är alltid här och nu, slutmålet kommer att nås en gång och allt blir, som i sagan, gott till slut.” Henry T Laurency

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information