Meny

En första förklaring

 

De flesta människor behöver ingen förklaring på varför de lever, vad de har här att göra. De är antingen lyckliga med sin tillvaro eller olyckliga, och i intetdera fallet kan innehållet på denna hemsida göra dem lyckligare. Det är inte heller för dem denna hemsida är skapad.

Men det finns en annan grupp människor, inte så stor men ändå växande, som har blivit varse sitt behov av en förklaring. De flesta av dem har prövat det ena och det andra utan att bli nöjda: religion, filosofi, vetenskap, ockultism. De har en instinkt, som säger dem, att så, som auktoriteterna påstår att det är, kan det inte vara; att det måste finnas något mer, något större, något ofantligt viktigare än det som auktoriteterna kallar “vår verklighet”.

Denna grupp kan man kalla för de självständiga sökarna. Självständiga, därför att de vill bestämma själva vad de skall godtaga. Sökare, därför att de inte funnit något, som håller för deras medfödda kritiska sinne, och alltså söker vidare. Det är för de självständiga sökarna denna hemsida är skapad.

Kanhända de under läsningen av texter på hemsidan får förnimmelsen av att äntligen ha hamnat på rätt spår. Ingenting skulle glädja oss mer än att vår hemsida gjort sökare till finnare. Visserligen tror vi inte, att en hemsida kan ersätta den egna erfarenheten av världen. Men vad vi däremot vill, är att vår hemsida blir en ingång, en första vägledare in i en oanad värld. Denna värld är esoterikens verklighet.

Den esoteriska kunskapen om livet är äldre än människan. Likväl står den, evigt ung, till tjänst för varje ny generation av sökare, till deras tjänst, som aldrig slutat fråga och som aldrig mistat känslan av under.

I vår tid blir allt fler människor intresserade av esoteriken, och det finns en rik litteratur att tillgå på flera språk. En svensk esoteriker, Henry T. Laurency, har mer än någon annan verkat för att göra denna livskunskap tillgänglig för vår tids människor. Därvid har han utgått från Pytagoras’ kunskapssystem, hylozoiken.

Sedan år 1979 arbetar en förlagsstiftelse med att ge ut och sprida Laurencys skrifter. Det hittills utgivna materialet omfattar mer än 4000 trycksidor och finns publicerat på laurency.com. Redaktören för Laurencys skrifter, Lars Adelskogh, har ytterligare material på sin hemsida hylozoik.se.

Med hänsyn till det omfattande materialet är avsikten med denna hemsida att underlätta för nybörjarna att orientera sig i den esoteriska verkligheten, ävensom att lyfta fram gammal livsvisdom och förena äldre framställningssätt av esoteriken med det senaste, det hylozoiska mentalsystemet.

Ovanstående text utgör ett anpassat utdrag ur Lars Adelskoghs bok Förklaringen. Texten återges med hans tillstånd.

Nästa avsnitt: Vi behöver en ny världs- och livsåskådning

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information