Meny

Livets mening och människan

 

Vad är meningen och målet med livet? Livets mening är medvetenhetsutveckling. Livets mål är alla odödliga monaders allmedvetenhet och allmakt i värld 1 av totalt 49 världar (värld 1 är den högsta, värld 49 den lägsta).

 

Vad är människan? Människan är en monad som i människoriket befinner sig i förstatriaden i ett kausalhölje. Av de 49 världarna i kosmos lever människan i världarna 47–49. Människan har tidigare levt som en mineralmonad i mineralriket, växtmonad i växtriket, djurmonad i djurriket innan hon blev en människomonad i fjärde naturriket; en och samma monads medvetenhetsutveckling genom de fyra första naturrikena av totalt tolv. I människoriket leds monaden, d.v.s. människan, av sin skyddsling Augoeides, ett 46-jag tillhörande devaevolutionen. Varje människa befinner sig på någon av de fem utvecklingsstadierna: barbar-, civilisations-, kultur-, humanitets- eller idealitetsstadiet. Livet mellan inkarnationerna i fysisk organism är framförallt en viloperiod, för människan fortsätter att inkarnera till dess att hon fullkomnat de tolv essentiala egenskaperna, varefter hon fortsätter sin medvetenhetsutveckling i femte naturriket i världarna 45–46. ”Vi är bara i början av livsupplevelsen.”

 

Hur kan människan leva ett mer harmoniskt liv? Allt mänskligt lidande är resultatet av tidigare och nuvarande misstag i förhållande till de sju livslagarna: frihetslagen, enhetslagen, utvecklingslagen, lagen för självförverkligande, ödeslagen, skördelagen och aktiveringslagen. Det vi sår, gott eller ont, får vi också skörda med samma effekt. Vi lider också genom att vi inte vill eller kan se den objektiva verkligheten som den är, istället lever vi med fiktioner och illusioner. Vi kan leva mer harmoniskt genom att förvärva objektiv självkännedom med stöd av praktiska fjärdevägen övningar och leva i enlighet med livslagarna liksom sträva efter att utveckla de tolv essentiala egenskaperna.

 

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information